Tuesday, 25 October 2011

अलवर विभाग, संकल्प-2011 दि-23.10.2011 पू.दिनेश गिरी जी


अलवर विभाग, संकल्प-2011
दि-23.10.2011 
पू.दिनेश गिरी जी महाराज
पीठाधीश्वर दसनामी संत आश्रम 
बुद्धगिरी मढ़ी फतेहपुर (शेखावाटी) 
प्रान्त अध्यक्ष गोरक्षा सेवा समिति, राजस्थान

No comments:

Post a Comment