Wednesday, 3 October 2012

चैतन्य शिविर, जयपुर प्रान्त (देश भक्ति चलचित्र देखते हुए) 28.9.2012

चैतन्य शिविर, जयपुर प्रान्त
संघ सरिता प्रदर्शनी
28 सितम्बर, 2012
केशव विद्यापीठ, जामडोली (जयपुर)
प.पू.सरसंघचालक जी प्रदर्शनी देखने
के बाद देश भक्ति चलचित्र देखते हुए

No comments:

Post a Comment